AR ĮMANOMA ĮVERTINTI KULTŪROS PAVELDO PINIGINĘ VERTĘ?

Renginiai

2010 m. birželio 10 d. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose (Katedros a. 4, Vilnius) Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“ surengė knygos „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje“ pristatymą. Leidinio sudarytojas – garsus archeologas habil. dr. Vytautas Urbanavičius. Mokslininkas, nuo 1988 m. nuosekliai tyrinėjęs Vilniaus Žemutinės pilies teritoriją, knygoje sutelkė žinomų šalies specialistų intelektinį darbą: gausiai iliustruotame leidinyje – 50 temų, suskirstytų į 7 skyrius. Tai visapusiška, informatyvi, kai kam ir netikėta, plačiajai visuomenei gerai suprantama knyga apie europinės reikšmės Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos gyvavimą, mūsų dienų mokslininkų atradimus ir jų pritaikymą atkuriant Rūmus – Lietuvos valstybingumo simbolį.

2010 m. birželio 11 d. prie atkuriamų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų įvyko kūrybinio edukacinio moksleivių projekto „Valdovų rūmų mugė“,skirto Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui paminėti, baigiamasis renginys. Šventės metu buvo galima įsigyti moksleivių sukurtų odinių, keraminių, juvelyrinių, medinių dirbinių, stebėti vaikų teatrų pasirodymus, klausytis senosios vokalinės muzikos, gėrėtis Renesanso mėgėjų šokiais ir kostiumais, dalyvauti edukacinėje veikloje.

 

2010 m. birželio 19–20 d. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai palaikė idėją, kad reikia tęsti kultūros nakties tradiciją, ir į sostinę sugrąžino Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų kultūrinį gyvenimą, pristatydamas Gotikos, Renesanso ir Baroko epochų bei XIX a. vertybes, netikėtai susiedamas praeities menines tradicijas ir šiandieną. Kartu su partneriu Lietuvos dailės muziejumi Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai pasiūlė dvi programas − „Kultūros epochų sąskambiai Valdovų rūmuose“ ir „Kultūros epochų sąskambiai“ (Taikomosios dailės muziejuje).

 

2010 m. birželio 28 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Žemutinėje renesansinėje audiencijų (sosto) salėje įvyko R. Paknio leidyklos parengto ir išleisto solidaus bei estetiško albumo „Vilnius: miesto portretas / Vilnius: Portrait of a City“ pristatymas. Senosiomis ir šiuolaikinėmis fotografijomis iliustruotas bei vilniečių ir Vilnių pamilusių užsienio svečių nuo XIV a. iki šių dienų tekstais papildytas, itin meniškai apipavidalintas ir aukšta spaudos kokybe pasižymintis leidinys sulaukė didelio visuomenės dėmesio. Renginyje kalbėjo ir leidinį pristatė, apie Vilniaus miesto kerus kalbėjo knygos iniciatorius, bendraautoris ir sudarytojas Raimondas Paknys, Vilniaus kultūrininkas Pranas Morkus bei profesorius Tomas Venclova. Jame dalyvavo daug iškilių Lietuvos kultūros veikėjų: prof. Irena Veisaitė, dr. Sigitas Narbutas, garsūs fotomenininkai Antanas Sutkus, Mečislovas Sakalauskas, Arūnas Baltėnas, Stanislovas Žvirgždas, kultūros mecenatė Birutė Karosienė ir kt. Knygos sutiktuvių proga rekonstruotais XVII a. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų vargonais muzikavo dr. Vidas Pinkevičius, Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios vargonininkas. Daugiau nei 150 renginio dalyvių vos tilpo į puošnią salę, o prieš knygos pristatymą ekskursijose po atkuriamuosius Valdovų rūmus dar dalyvavo daugiau nei 100 lankytojų. Prof. T. Venclova vakaro metu prisipažino turėjęs vieną nuodėmę – buvęs prieš Valdovų rūmų atkūrimą ir net „kažkokią peticiją prieš pasirašęs“, tačiau jau kuris laikas yra radikaliai pakeitęs savo nuomonę, todėl linkėjo, su Dievo pagalba, Rūmams ilgai gyvuoti. P. Morkus Valdovų rūmų atgimimą lygino su po įvairių nelaimių nuolat prisikeliančiu Vilniaus miestu ir džiaugėsi tokio svarbaus Lietuvos valstybės ir jos istorinės sostinės simbolio prisikėlimu.

 

2010 m. liepos 1 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Didžiojoje menėje (trečias aukštas) įvykopoezijos ir muzikos vakaras, skirtas pergalės Žalgirio mūšyje 600-osioms metinėms. Tai Žalgirio mūšio 600 metų minėjimo valstybinės programos renginys.Poezijos ir muzikos vakare dalyvavo poetai, rašytojai bei aktoriai Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis, Vladas Braziūnas, Aidas Marčėnas, Donaldas Kajokas, Uladzimer Arlou (Baltarusija), Oles Ilčenko (Ukraina), Kornelijus Platelis, Remigijus Vilkaitis, Andrius Bialobžeskis, Aldona Bendoriūtė, savaitraščio „Literatūra ir menas“ paskelbto anoniminio eilėraščio, skirto Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti, konkurso laureatai Edmundas Janušaitis, Vytautas Jancikevičius, Nijolė Kliukaitė-Kepenienė, Tomas Taškauskas, Sigita Tamošauskaitė. Vakaro metu taip pat buvo skaitomi Juditos Vaičiūnaitės, Raimondo Jonučio, Kornelijaus Platelio eilėraščiai, o muzikavoVilniaus styginių kvintetas „Intermezzo“ (vadovas Lionius Treikauskas), sutartinių giedotojų grupė „Trys keturiose“ (vadovė Daiva Vyčinienė). Skambėjo Antonijaus Vivaldžio (Antonio Vivaldi), Volfgango Amadėjaus Mocarto (Wolfgang Amadeus Mozart), Frederiko Šopeno (Frédéric Chopin), Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūriniai ir lietuvių istorinės sutartinės.

Šis vakaras neatsitiktinai surengtas Valdovų rūmuose. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, įsikūrę istorinėje Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje valstybės sostinės širdyje, aktyviai įsitraukė į Lietuvos Respublikos Vyriausybės inicijuotą Žalgirio mūšio 600 metų minėjimo programą. Iš Lietuvos valdovų Vilniaus rezidencijos didžiojo kunigaikščio Vytauto vadovaujama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė išžygiavo į lemtingą mūšį, o po iškilios pergalės čia triumfuodama sugrįžo, į Vilniaus katedrą pargabendama kautynių trofėjus – nugalėtų kryžiuočių vėliavas.

 

 

2010 m. liepos 6 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų prieigose, Katedros aikštėje įvyko Žalgirio mūšio 600 metų minėjimo valstybinės programos renginys:Teatralizuotos Vytauto Didžiojo palydos į Žalgirio mūšį „Oi mes josim karelėn“.

Per teatralizuotą ceremoniją, atvėrus Valdovų rūmų vartus, į Žalgirio mūšį buvo išlydėtas Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. Jis davė iškilmingą priesaiką. Buvo nuleista virš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų plevėsuojanti Lietuvos valstybės istorinė vėliava, sugiedotas istorinis XIV–XV a. himnas „Dievo Gimdytoja“.

Renginio dalyviai: vėliavininkų grupė „Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori“ (Italija), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos kuopa, Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga, choras „Jauna muzika“, Lietuvos valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“, folkloro grupės „Kūlgrinda“ ir „Sedula“, senosios muzikos ir šokio kolektyvai „Banchetto musicale“, „Festa Cortese“, „Lirum“, „Puelli Vilnenses“.

 

2010 m. liepos 15 d. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų įvyko iškilmingas didžiajai Žalgirio pergalei paminėti skirtaskoncertas „Tauta tvirta tartum pilis“.

Žalgirio idėja, kaip gyvybinga Lietuvos praeities ir dabarties jungtis, įspūdingame renginyje sutelkė žinomus Lietuvos žmones, garsius klasikinės ir šiuolaikinės muzikos atlikėjus, kultūrininkus. Muzikiniu ir literatūriniu renginiu buvo siekiama aktualinti Žalgirio istorinę tradiciją, išryškinti šios pergalės reikšmę ir svarbą praeities kartoms bei šiandieninės Lietuvos žmonėms. Iškilmingame koncerte dalyvavo poetas Justinas Marcinkevičius, operos solistai Vytautas Juozapaitis, Ona Kolobovaitė, saksofonininkas Petras Vyšniauskas, dainininkai Neda Malūnavičiūtė, Gytis Paškevičius, Olegas Ditkovskis ir Vilniaus mokytojų namų mišrus choras „Bel Canto“ (vadovas Arūnas Dambrauskas). Šventinės programos dalis stilizuotu muzikiniu literatūriniu pasakojimu apie Žalgirio epochą ir nūdieną bei tautiškumo dvasia susiejo etnologė, lietuvių liaudies dainų atlikėja Veronika Povilionienė. Visi atlikėjai didžiajai Žalgirio pergalei paminėti skirtame koncerte dalyvavo be atlygio ir dovanojo  nuostabias akimirkas Lietuvos žmonėms, Žalgirio kovotojų palikuonims.

2010 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje įvyko koncertas „Krokuva sveikina Vilnių“.

 

2010 m. rugsėjo 22 d. įvyko senosios muzikos festivalis „Banchetto musicale“
Viduramžių, renesanso, baroko muzikai skirtas festivalis „Banchetto musicale“ jau dvidešimtąjį kartą džiugino klausytojus ir senosios muzikos mėgėjus, laukiančius ypatingo rudeniško muzikos renginio.

Šių metų festivalyje dalyvavo žymūs kolektyvai iš Austrijos, Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir Lietuvos.  Žiūrovai klausėsi viduramžių instrumentinės šokių muzikos, kurią grojo austrų ansamblis „Unicorn“, jaunatviškas lietuvių vokalinis kolektyvas „Quorum“ atliko madrigalų ir šansonų programą, itališkosios kanconos raidą pristatė italų ansamblis „Dramsam“, vokiečių senųjų pučiamųjų instrumentų grupė „Capella de la Torre“ supažindino su XVI a. gatvės muzikantų repertuaru, o ispanų ansamblis „Le Tendre Amour“ klausytojams pristatė nuotaikingą XVII a. anglų muzikos programą. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyko smuikininko Stefano Rossi meistriškumo kursai.

Jau tapo tradicija festivalį užbaigti jungtinėmis Europos senosios muzikos atlikėjų pajėgomis. Šį kartą festivalio meno vadovas Darius Stabinskas buvo parengęs projektą „Muzika kaip sielų žvejotoja: iš šv. Pilypo Nerio oratorijos Kjodžoje muzikos lobyno“. Baigiamajame koncerte dalyvavo choras ir konsortas „Brevis“, kuriame griežė atlikėjai iš Italijos, Lenkijos, Vokietijos, Ispanijos ir Baltijos šalių.

 

2010 m. spalio 1 d. Įvyko Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriaus pavaduotojos dr. Jolantos Karpavičienės paskaita „Didysis kunigaikštis Aleksandras ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestai“ Panevėžio rajono gyventojams.

 

2010 m. spalio 12 d.  Įvyko žinomos Maskvos universiteto (Rusija) archeologės Jelenos Tianinos vieša paskaita „Viduramžių Naugardo archeologiniai tyrinėjimai 2001–2010 metais“.

2010 m. spalio 22 d. Įvyko paskaita„Vazų dinastija ir Lietuva“. Viename iš trijų ciklo „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – Lietuvos žmonėms“ renginių Alytaus regiono kultūros žmonės susipažino su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo idėja bei procesu, klausėsi Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Rinkinių skyriaus vedėjo Daliaus Avižinio paskaitos „Vazų dinastija ir Lietuva“ ir turėjo galimybę pasiklausyti pozityvo (XVI–XVII a. kilnojamųjų vargonų) muzikos, kurią pristatė vargonininkas dr. Vydas Pinkevičius.

 

 

2010 m. spalio 27 d.  Įvyko Vytauto Didžiojo 580-osioms mirties metinėms skirtas kultūros vakaras „Žaibas, perskrodęs Lietuvos tamsą ir įstrigęs joje“ . Šiame vakare, kuriame buvo aiškinamasi, kur išties galėjo būti palaidotas Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, dalyvavo Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ mokslininkas habil. dr. Vytautas Urbanavičius, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, Lietuvos istorijos instituto darbuotojai habil. dr. Ingė Lukšaitė ir dr. Edmundas Rimša, Vilniaus universiteto profesorius, habil. dr. Mečislovas Jučas, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas. Vakaro metu buvo rodomas naujas V. Urbanavičiaus filmas „Vytauto Didžiojo kapavietės“ iš ciklo „Šventaragio slėnio mįslės“.

 

2010 m. lapkričio 6 d. Įvyko uždaras renginys „Kova ties Žalgiriais“. Jame buvo dėstoma Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Mokslinių tyrimų centro Kultūros ir dailės istorijos grupės administratoriaus dr. Liudo Glemžos paskaita „Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės sostinės“ bei rodomas mini spektaklis, kuriame rodytos ištraukos iš Vinco Pietario istorinės dramos „Kova ties Žalgiriais“.

 

2010 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Renesansinėje audiencijų menėje vyko prof. Eugenijos Ulčinaitės parengtos knygos „Kalbų varžybos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų sveikinimai“ sutiktuvės.

 

2010 m. gruodžio 9 d. Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programos vienas iš vakarų, skirtas Venecijos Dožų rūmams. Svečią pristatė ir vakarą vedė Daiva Mitrulevičiūtė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Užsienio ryšių ir parodų skyriaus vedėja.Kultūros vakaro metu profesorius Giandomenico Romanelli, vienas iš žymiausių Italijos kultūros ir meno paveldo tyrinėtojų, muziejininkų ir muzeologų, Venecijos kultūros paveldo tarnybos generalinis direktorius bei Venecijos miesto muziejų (Musei Civici di Venezia) generalinis direktorius, skaitė pranešimą apie Venecijos Dožų rūmų istoriją, restauravimą, pritaikymą modernioms funkcijoms ir muziejinę įstaigos veiklą. Pranešimas su vaizdine medžiaga buvo skaitomas italų kalba ir sinchroniškai verčiamas į lietuvių kalbą.

 

Reklama

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s